بایگانی دسته: گزارش ها

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

عاملین شکار دو کل وحشی پس از واریز ۲۰۰ میلیون ریال به دادگاه معرفی شدند

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان آبان ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

لینک گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395

نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص نقض حقوق بهاییان در ایران

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهرماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

کارزار جهانی حمایت از نرگس محمدی

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از «كارزار جهانی حمايت از نرگس محمدى» حمایت می‌کند

ارسال شده در اخبار, گزارش ها | پاسخ دهید: