کنوانسیون های محیط زیست

فهرست کنوانسیون ها و پیمان نامه های محیط زیست

عنوان سال تصویب
 پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی  1992
پروتکل کیوتو معاهده چارچوب سازمان ملل متحد در ارتباط با تغییرات آب و هوا 1992
پروتکل مونترال در مورد موادی که سبب تخریب لایه ازن می گردند 1987
پروتکل لاهه 1929
کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزي مواد زاید زیان بخش و دفع آنها 1980
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها , سال 1973 , که توسط پروتکل مارپول سال 1978 اصلاح گردید 1978
کنوانسیون رامسر 1971
کنوانسیون روتردام 1998
 قانون الحاق کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی- CSM کنوانسیون بن 2004
 کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی 1905
 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیابان زدایی 1996
پروتکل عليه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا  2000
اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك  1995
كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران)  2002
 قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره  1989
كنوانسيون سازمان ملل متحددر مورد تغييرات آب و هوا(تغييرات اقليمي) نيويوركـ 1992
اصلاحيه پروتكل مونترآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن (كپنهاك) 1999
پروتكل جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي 1992
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی 1990
پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي 1989
قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره 1989
پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي مواد زائدخطرناك و ديگرضايعات در دريا 2001
پروتکل کیوتو به چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد تغییرات آب و هوا 1992
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند – به ویژه در آفریقا 1977
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی 1995
قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان  1972
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار 1997
قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند 1993
 قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات  2010
 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا  1970
 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كانتينرهاي ايمن    1972
 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی    1979