همکاران ما

 

 

همکاران ما در کمیته :

 مسئول کمیته  :    

اقای سامان راکی    ( saman raki )    

قائم مقام :  

خانم سمیه علیمرادی        (Somayeh  Alimoradi)    

روابط عمومی : 

آقای نادر زندی                    (Nader Zandi)   

رادیو ، صدا و تصویر :

سمیه علیمرادی           somayeh alimoradi

 آمار و گزارشات : 

آقای علی شعبانزاده       ali shabanzadeh

آقای کاوه شیخ محمدی              kaveh Sheykh Mohammadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

0