شکارچیان متخلف در دماوند به جزای نقدی و مصادره اسلحه شکاری محکوم شدند

 یکی از نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دماوند در حال گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید، حین دوربین کشی گروهی چهار نفرع از شکارچیان غیرمجاز را مشاهده نمود

ارسال کننده : نادر زندی

رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بان مربوطه پس از مشاهده شکارچیان متخلف موضوع را به مرکز اداره اطلاع داده و سه نفر نیروی کمکی به منطقه اعزام شدند.

عباس میرزاکریمی اظهار داشت: محیط بانان از راه دور بوسیله دوربین شکاری از متخلفین عکس گرفته و در تصاویر متوجه شدند که متخلقین یک قبضه اسلحه به همراه دارند.

تصویر تهیه شده از شکارچیان متخلف در حالیکه متوجه تصویر برداری توسط محیط بان نبوده و در زیر درخت مشغول استراحت هستند

شکارچیان متخلف برای دقایقی در زیر سایه یک درخت برای استراحت متوقف شده و  مامورین از دو جهت بصورت نامحسوس به متخلفین نزدیک شدند.

محیط بانان پس از نزدیک شدن به محل استراحت شکارچیان، جهت برخورد قانونی با متخلفین وارده عمل شده و هر چهار نقر را بازداشت نموند.

در بازرسی از متخلفین یک قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز (قاچاق) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

متهمین پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار جانوران وحشی و حمل اسلحه غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری دماوند، دادگاه با توجه به گزارش ضابطین خاص دادگستری (مامورین محیط زیست)، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای دماوند، اعترافات متهمین سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم ردیف اول را محرز و مسلم تشخیص داد.

بنابراین دادگاه متهم ردیف اول را به جرم حمل سلاح شکاری غیرمجاز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

همچنین با رای دادگاه اسلحه کشف شده به نفع دولت مصادره گردید.

دادگاه دلایل ارائه شده مبنی بر وقوع جرم شروع به شکار را کافی نداسته و متهمسن را از بابت جرم شروع به شکار جانوران وحشی تبرئه نمود

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.