شکایت شکارچی متخلف از محیط بانان راه به جایی نبرد

عامل شکار غیرمجاز دو قوچ و یک بز وحشی در آمل به یک سال حبس محکوم شد 

ارسال کننده : نادر زندی

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): مهرماه سال ١٣٩٣ به دنبال کسب اطلاعاتى مبنى بر ورود شکارچیان متخلف به ارتفاعات روستایى در حوزه مناطق آزاد آمل، نیروهاى یگان محیط زیست این شهرستان بلافاصله عازم ارتفاعات مذکور شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل در این باره گفت: محیط بانان ساعت ها به جست و جو و ردزنى پرداخته و تا حوالى صبح در منطقه به کمین نشستند اما موفق به مشاهده متخلفین نشدند.
صادق نژاد اظهار داشت: مامورین با کمک همیاران محلى و انجام تحقیقات نامحسوس، روز ٩٣/٧/٢٠ هویت شکارچی متخلف را شناسایى نموده و موضوع را با دادستان درمیان گذاشتند.
مامورین متوجه شدند که شکارچی متخلف بخشی از آثار جرم را در منزلش پدرش و بخشی را نیز در خانه خودش نگه داری می کند.
محیطبانان پس از اخذ نیابت قضایى و حکم ورود به منزل به دو خانه در روستاى امیرى که متعلق به پدر متهم و خود متهم بود مراجعه نموده و با دستور قضایى به تفتیش این دو مکان پرداختند.
در بازرسى از خانه اول که متعلق به پدر متهم بود اجزاى بدن دو قوچ وحشى شامل کله، پاچه و مقدارى گوشت که در زیر لحاف مخفى شده بود به همراه یک اسلحه شکارى گلوله زنى و یک اسلحه شکارى ساچمه زنى کشف و ضبط گردید.
در بازرسى از خانه دوم که منزل خود متهم بود نیز جمجمه یک کل وحشی، پوست یک بز وحشی و یکصد گرم گوشت یخ زده شکار متعلق به بز وحشی کشف و ضبط گردید.
مراتب با حضور اعضای خانواده متهم (پدر و مادر شکارچی متخلف در خانه اول و همسر وی در خانه دوم) صورتجلسه و در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایى معرفى گردید.
شکارچی متخلف در ابتدا مدعى شد که پوست و اجزاى بدن (جمجمه و گوشت یخ زده) کشف شده از خانه دوم متعلق به یک کل وحشی و مربوط به سالهاى گذشته و زمانى مى باشد که با دریافت پروانه شکار شده است.
متهم یک پروانه شکار کل وحشى متعلق به سنوات گذشته را نیز در این رابطه به دادگاه ارائه نمود.
بنابراین اجزاى بدن کشف شده به آزمایشگاه دامپزشکى ارسال شده و پس از بررسى کارشناسى مشخص گردید جمجمه کل وحشی متعلق به سال های گذشته است اما پوست و گوشت مکشوفه متعلق به یک بز وحشى بوده و تازه نیز می باشد که در همان زمان دستگیرى به روش غیرمجاز شکار شده است.
بر همین اساس در جریان رسیدگى به این پرونده در دادگاه عمومى لاریجان، دادگاه بزه انتسابى به متهم از بایت شکار غیرمجاز دو قوچ و یک بز وحشی را محرز و مسلم دانست.
اما دادگاه متهم را از بابت بزه شکار غیرمجاز یک کل وحشی با توجه به پروانه ارائه شده و نتیجه کارشناسی جمجمه کشف شده تبرئه نمود.
بنابراین دادگاه با استناد به قانون شکار و صید متهم ردیف اول را به جرم شکار غیرمجاز به تحمل یک سال حبس محکوم نمود.
شکارچی متخلف به منظور منحرف نمودن مسیر پرونده از مامورین محیط زیست بابت برخورد نامناسب، فحاشى و اعمال خشونت هنگام بازرسى از منزل شکایت نمودند.
در جریان تحقیقات صورت گرفته بستگان متهم در دادگاه حاضر شده و پس از اظهار سوگند شهادت دادند که هیچگونه فحاشی و یا خشونتی از سوی مامورین محیط زیست در حین بازرسی از منزل اعمال نشده و آنها نیز چون متوجه شدند که نیروهای محیط زیست حکم قضاییدر اختیار دارند با آنها همکاری نموده اند.
دادگاه با توجه به تحقیقات صورت گرفته از اهالى هر دو خانه که همگى منکر فحاشى و خشونت مامورین حین بازرسى از منزل بودند و عدم ارائه ادله کافى از طرف شاکى، نیروهاى محیط زیست را از این بابت تبرئه نمود.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ صادر و فروردین ماه سال جاری به متهم پرونده ابلاغ گردید
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.