زباله سوزی در حاشیه شهرها بحران ساز است

فرستنده:حسین محمودی

81061209-5527308

ایرنا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت گفت: بیماری مزمن زباله سوزی در حاشیه شهرها به مرز بحرانی رسیده است.
زباله سوزی در حاشیه شهرها بحران ساز است
به گزارش ایرناˈمحمودرضا سعیدپورˈ روز سه شنبه در بازدید از مناطق حاشیه شهر پاکدشت (حصارامیر،شهرک انقلاب و مناطق مرزی قیامدشت)، اظهار کرد: در سال های گذشته از جمله تخلیه زباله های حاوی پسماندهای صنعتی در معادن متروکه و سوزاندن پسماندهای غیرقابل استفاده پس از عملیات بازیافت توسط پیمانکاران شهرداری ها، موجب آلودگی شدید هوا و منابع آب و خاک شده است.

وی افزود: این اداره بر اساس وظیفه نظارتی خود سعی دارد با تحت فشار قرار دادن مدیران شهری و روستایی، قانون مدیریت پسماند را در حوزه شهرستان پاکدشت پیگیری کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت گفت: در صورتی که متولیان مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی اقدام موثری انجام ندهند این اداره از طریق دادستانی نسبت به جلوگیری از استمرار این وضعیت نابسامان اقدام لازم را انجام می دهد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.