بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران

توجه شهروندان ایران به محیط زیست رو به گسترش است. آنها امروز حاضرند اعتراض ‌خود را نسبت به آلودگی‌های زیست محیطی به نمایش بگذارند. آیا ایران نیاز به یک “تشکل سراسری سبز” دارد؟

0,,17013601_303,00

بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران در زنجان

توجه شهروندان ایران به زندگی سالم و محیط زیست افزایش یافته است. آنها امروز حاضرند در معابرعمومی اعتراض ‌خود را نسبت به آلودگی‌های زیست محیطی به نمایش بگذارند. روز یکشنبه (۱۱ اوت/۲۱ مرداد) زنجان شاهد بزرگترین اعتراض زیست محیطی شهروندان به آلودگی‌های ناشی از کارخانه سرب و روی این شهر بود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.