کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللحکم اعدام برای کارورزِ درمانِ جایگزین
کاربردِ نگران کننده اعدام را در ایران
به نمایش می گذارد [6]

5 آگوست 2015 (14 مرداد 1394) ـ زید رعد الحسین،
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز
نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای
محمد علی طاهری، بنیانگذار جنبشی
عرفانی، نویسنده و کارورزِ نظریه های طبِ
جایگزین مورد استفاده درایران و خارج
ابراز کرد. دادگاه انقلاب طاهری را روز
شنبه (1 آگوست 2015) به اتهام فساد بر روی
زمین به اعدام محکوم کرد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر)، در این بیانیه [7] که در ژنو منتشر
شد، آقای زید رعد الحسین گفت: _«استفاده
ایران از مجازات اعدام مدت هاست که مشکل
ساز بوده است: اعدام های زیاد به اتهام
مواد مخدر، اعدام چندین نفر که در زمان
ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند، و
سایر مواردی که با اتهام های به درستی
تعریف نشده به صدور حکم اعدام منجر شده
است.»_

ادامه در پیوست یا در اینجا:
HTTPS://WWW.FIDH.ORG/ARTICLE1820
این نوشته در اطلاعیه ها, دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.