شورای حقوق بشر سازمان ملل گام مهمی برای محافظت از حق حریم خصوصی برداشت


https://www.fidh.org/article17320 [5]

۲۶ مارس ۲۰۱۵ (۶ فروردین ۱۳۹۴) ـ شورای
حقوق بشر سازمان ملل امروز با تصویب
قطعنامه ای مهم راه کار تازه ای برای توجه
به مشکلات زیاد، چند وجهی و فراملیتی و
نقض حقوق بشر ناشی از مراقبت اطلاعاتی
گسترده در زمینه ارتباطات و تخلف های
دیگر در زمینه حق حریم خصوصی ایجاد کرد.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین
المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: _«در
دنیایی که فناوری های  ارتباطات و مراقبت
اطلاعات با شتاب بسیار زیادی گسترش یافته
اند، استفاده از آنها تهدید شدیدی برای
آزادی های اساسی و حق حریم خصوصی افراد به
شمار می آید. بیشتر شهروندان جهان،
دانسته یا ندانسته، در معرض نقض حریم
خصوصی قرار گرفته اند. علاوه بر این، تلاش
برای محدود کردن فعالیت فعالان و مدافعان
حقوق بشر به طور مستقیم آنها را هدف قرار
گرفته است.»_

گزارشگر تازه سازمان ملل برای حق حریم
خصوصی صدای قربانیان خواهد بود و، همچنان
که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر پیشتر نشان داده است، می تواند در
زمینه های زیر در باره نقض حقوق و تعدی به
حق حریم خصوصی اقدام کند:

ادامه در پیوست یا در اینجا:
https://www.fidh.org/article17320 [5]

--------------------

متن اصلی و کامل قطعنامه شورای حقوق بشر
سازمان ملل را در باره تمدید ماموریت
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در
ایران، اینجا ببینید (با آرای کشورهای
مختلف):

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15768&LangID=E
[6]

-------------------------------------------

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) - FIDH member

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق
بشر)ـ

فیس بوک http://www.facebook.com/lddhi.fidh [1]

E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com

Twitter: @fidh_fa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLy2KJACyt0kXaOm53OXtEw

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر [2]
این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.