…………………………………………………………….فلامینگو

……………پلیکان سفید و پلیکان خاکستری ( گونه های حمایت شده ملی و بین المللی) در کنار هم

…………………………………………………………………گیلار

………………………………………………..فلامینگوها و دسته قوهای گنگ

……………………………………………………………….چنگر

……………………………………………..قوی گنگ، فلامینگو و اردک سرسبز

…………………….اردک سیاه کاکل، مرگوس سفید و اردک چشم طلایی (گونه کمیاب و نادر)

……………………………………………………کاکایی صورتی و صدف خوار

………………………………اردک چشم طلایی، گیلار، اردک سرسبز و قوی فریادکش

……………………………………………………………..باکلان

……………………………………..اردک چشم طلایی (گونه کمیاب و نادر) و گیلار

……………………………………………..مرگوس بزرگ و اردک نوک پهن

………………………………………………………شنگ (سمور آبی)

…………………………………………………..اردک سیاه کاکل و فلامینگو

………………………………عقاب دریایی دم سفید (گونه حمایت شده ملی و بین المللی)

……………..فلامینگو، قوی گنگ، خوتکا، گیلار، اردک سرسبز، آبچلیک پاسبز و گیلانشاه بال سفید

…………………………………………..قوی کوچک (گونه ای بسیار نادر و کمیاب)

در سالهای اخیر درمیان هزاران قوی فریادکشی که به سرخرود مهاجرت کرده اند تنها یک قوی کوچک مشاهده شده است

…………….پلیکان سفید و پلیکان خاکستری ( گونه های حمایت شده ملی و بین المللی) در کنار هم

به

این نوشته در عکس ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.