ميز اطلاع رسانى و جمع آورى امضا در حمايت از رويا صابرى نژاد در منچستر

ميز اطلاع رسانى و جمع آورى امضا در حمايت از رويا صابرى نژاد در منچستر

رويا صابرى نژاد نوبخت, زنى چهل و هشت
ساله  كه شهروند انگلستان نيز ميباشد
به  بيست سال زندان در ايران محكوم شده
است

ميز اطلاع رسانى و جمع آورى امضا در حمايت
از رويا صابرى نژاد در منچستر

زمان: يكشنبه سوم آگوست ساعت ١ بعداظهر

مكان: منشستر-پيكادلىRoya-1

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.