فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 

 سخنرانان و موضوع سخنرانی :

 

نادر زندی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

سمیه علیمرادی:

روز جهانی کاهش مصایب طبیعی

مریم مرادی :  

مشارکت مردم و جامعه برای حل معضلات محیط زیستی

کاوه محمدی :

بررسی حفاطت از منابع آبی ایران در تاریخ چهل ساله ایران

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: دو شنبه 16 اکتبر 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از محیط زیست

Paltalk

View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran mohitzist

مسئول جلسه : دکتر زهرا ارزجانی

منشی جلسه : علی شعبانزاده

ادمینها : شاهرخ نجاتی، مهدی موسوی، علی شعبانزاده

 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

   کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.