نجات قوچ وحشی از گاردریل جاده

یک قوچ وحشی هنگام عبور از جاده  در حاشیه پناهگاه حیات وحش دره انجیر اردکان یزد شاخش به گاردریل گیر می‌کند و پس از ساعتها توسط محیط بانان نجات پیدا می‌کند.گفتنی است که جاده حاشیه مناطق حفاظت شده یکی از مهمترین عوامل کشته شدن گونه های حیوانی است. پناهگاه حیات وحش دره انجیر ناحیه است کوهستانی، تپه ماهوری و دشتی با اراضی شور، شامل سه منطقه ارتفاعی مهم به نامهای دره انجیر، بوزوا و نی باز و دشت های مابین آنهاست. این منطقه طی مصوبه شماره ۲۳۱ شورای عالی محیط زیست در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ به عنوان پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز اعلام شد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.