فراخوان جلسه ی عمومی 4 ام مای

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (یکشنبه 4 مای 2014 ساعت 1600 )
اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 4 مای 2014 ساعت 1600 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.


قابل توجه مسئولین نمایندگی ها و کمیته های محترم کانون :
لطفا قبل از جلسه عمومی از ساعت 1500 تمامی مسئولین کمیته ها در اتاق کمیته ها و مسئولین نمایندگی ها در اتاق نمایندگی ها حاضر بوده و گزارشات و موضوعات خود را مطرح و نتایج آن را توسط مسئولین امور نمایندگی ها و کمیته ها و یا با تعیین نماینده در جلسه عمومی ساعت 1600 تصمیمات را برای همکاران اعلام نمایند.
برنامه های جلسه ی عمومی
بررسی وضعیت اداری کانون:
1. خوش آمد گوئی و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه (5 دقیقه)
2. گزارش تصمیم گیری های جلسه عمومی 2 فوریه توسط خانم خلیلی و بررسی ان توسط اعضا (10 دقیقه)
3. گزارش نمایندگی ها توسط مسئول امور نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)
4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی (5 دقیقه)
5. گزارش کمیته ها توسط مسئول امور کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (10 دقیقه)
6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای سعید پژوهیان (5 دقیقه)
7. گزارش کتابخانه اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)
8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای توکل (5 دقیقه)
9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری (5 دقیقه)
10. گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی (5 دقیقه)
11. گزارش صدر هیئت رئیسه، قاتم مقام ، مسئول امور اداری، مالی (هر عضو هیئت رئیسه 5 دقیقه)
12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (45 دقیقه)
مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
Paltalk
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran
یادآوری:
1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.
2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .
3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.
4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
رزا خلیلی
کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.