گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017

این جلسه در تاریخ 11 مای 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستس و با بحث ازاد راهکارهای حفظ منابع طبیعی از منظر تنوع زیستی و تحلیل و بررسی خبرهای نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته با حضور اعضای کمیته و جمع کثیری از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای نادر زندی : تحلیل و بررسی خبرهای نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

خانم سمیه علیمرادی : سوختهای فسیلی و آثار محیطی آن

اقای علی شعبانزاده : واکنش طبیعت به امواج رادیویی

بحث ازاد : راهکارهای حفظ منابع طبیعی از منظر تنوع زیستی

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.