گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017

جلسه مشترک اعضای نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 6 مای 2017 ساعت 22 به وقت اروپای مرکزی با موضوع جغرافیای یاسی ایران و حقوق بشر و بررسی اعلامیه جهانی در اتاق پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای منوچهر شفایی : نگاهی به جغرافیای سیاسی ایران و حقوق بشر

اقای محمد مرادی اشکفتی : ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر ازادی بیان و اندیشه

بحث ازاد : تغصب یا احترام به حقوق 

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.