گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی در تاریخ 29 اپریل 2017 ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی با موضوع تحلیل اخبار نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته و حق رای در انتخابات در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای نیما کاظمی نژاد : تحلیل اخبار نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته 

اقای محمد حاجی امیدی : حق رای از دیدگاه حقوق بشر و انتخابات در ایران

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.