گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز شنبه مورخ 6 مای 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع نقش سانسور در تبعیض عقیدتی و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در اتاق پالتاک کمیته ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده شنوا باشند. 

آقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : تحلیل و گزارش اخبار نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته 

آقای حمید نیکنام پور : مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

آقای امید رمضانی : وضعیت رسانه های پیروان سایر ادیان در ایران 

آقای جعفر فرد کریمی : مقایسه وضعیت مطبوعات ایران با دیگر کشورهای جهان

بحث آزاد :  نقش سانسور در تبعیض عقیدتی

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.