گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست درروزجمعه مورخ 28 اپریل 2017 ساعت 19.30 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشربه صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید . همکاران ما درکمیته با موضوعات مختلف در زمینه های محیط زیستی ایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند.علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم زهرا ارزجانی : بازیافت زباله

اقای شاهرخ نجاتی : نقش اکو سیستم در طبیعت

اقای تقی صیاد مصطفی : بررسی و تحلیل مشکلات زیست محیطی در ایران

بحث ازاد : اثرات مخرب زباله در الودگیهای زیست محیطی

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.