گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017

نشستی به مناسبت بررسی وضعیت رفاه اجتماعی و بهداشت عمومی سال گذشته در ایران در روز یک شنبه 23 آپریل 2017 ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک نمایندگی با حضور جمعی از فعالین حقوق بشر برگزار شد و علاقه مندان میتوانند مباحث مطرح شده در این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای ابوالفضل پرویزی : رویدادها و خبرهای مربوط به وضعیت رفاه اجتماعی و بهداشت عمومی
خانم مریم پورحسینی : بررسی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران
آقای محمد گلستانجو : درخصوص چرایی لزوم رفاه و خدمات اجتماعی
گفتگویی آزاد با موضوع انتخابات در ایران

این نوشته در گزارش صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.