بایگانی ماهیانه: فوریه 2018

لینک گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12322

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در بهمن ماه 1396 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح قانون (اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی بخش دوم )

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8409

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح قانون (اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی بخش دوم ) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی بخش اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8407

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی بخش اول) بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12313

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش نقص حقوق کودک و نوجوان در بهمن ماه ۹۶

http://bashariyat.org/?p=12309

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقص حقوق کودک و نوجوان در بهمن ماه ۹۶ بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12301

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه 1396 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8402

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره قسمت دوم) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8400

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره قسمت اول) بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 961 کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی

http://bashariyat.org/?p=12289

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 961 کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست در 23 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست در 23 فوریه 2018 بسته هستند