بایگانی ماهیانه: فوریه 2016

کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون منطقه ای کویت

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون CEP

با همکاری کشورهای ساحلی  دریای خزر با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل  با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن  کنوانسیون را برگزار کردند

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون بازل

این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آنها در شهر « بازل » سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید .

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون سایتیس CITES

کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون رامسر

کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی در رامسر 1350

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون تغییر آب و هوا

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید: