بایگانی ماهیانه: ژوئن 2013

بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران

توجه شهروندان ایران به محیط زیست رو به گسترش است. آنها امروز حاضرند اعتراض ‌خود را نسبت به آلودگی‌های زیست محیطی به نمایش بگذارند. آیا ایران نیاز به یک “تشکل سراسری سبز” دارد؟ بزرگترین اعتراض زیست محیطی تاریخ ایران در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | پاسخ دهید: