بایگانی دسته: کلیپ

کلیپ ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ | پاسخ دهید:

کلیپ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ | پاسخ دهید:

کلیپ برنامه دریچه ای رو به آگاهی

ارسال شده در کلیپ صوتی شرح کنوانسیون دفاع از محیط زیست | پاسخ دهید:

روزهای مهم زیست محیطی در تقویم سالانه سازمان ملل متحد

 

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس

توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

عناوین پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی محیط زیست

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

( PIC )کنوانسیون روتردام

به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراري کد بين المللي نحوه توزيع و مصرف سموم در بيست و سومين اجلاس کنفرانس عمومي سازمان خواربار و کشاورزي جهاني )FAO(در سال 1985در رم به تصويب رسيد. متن کامل کنوانسیون فایل PDF کنوانسیون- … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

POPsکنوانسیون آلاینده های آلی پایدار

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

پروتکل کارتاهنا

پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰میلادی در« مونترال » کانادا

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید: