بایگانی دسته: کلیپ

( PIC )کنوانسیون روتردام

به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراري کد بين المللي نحوه توزيع و مصرف سموم در بيست و سومين اجلاس کنفرانس عمومي سازمان خواربار و کشاورزي جهاني )FAO(در سال 1985در رم به تصويب رسيد. متن کامل کنوانسیون فایل PDF کنوانسیون- … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

POPsکنوانسیون آلاینده های آلی پایدار

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

پروتکل کارتاهنا

پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰میلادی در« مونترال » کانادا

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون تنوع زیستی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون بیابان زدایی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون منطقه ای کویت

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون CEP

با همکاری کشورهای ساحلی  دریای خزر با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل  با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن  کنوانسیون را برگزار کردند

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید:

کنوانسیون بازل

این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آنها در شهر « بازل » سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید .

ارسال شده در کنوانسیون ها و پیمان نامه ها | پاسخ دهید: