بایگانی دسته: گزارش ها

لینک گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12322

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در بهمن ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12313

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش نقص حقوق کودک و نوجوان در بهمن ماه ۹۶

http://bashariyat.org/?p=12309

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقص حقوق کودک و نوجوان در بهمن ماه ۹۶ بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12301

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2018

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8386

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 16 فوریه 2018 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در بهمن ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=12268

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در بهمن ماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای مالزی و بادن وورتمبرگ 27 ژانویه 2018

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8245

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای مالزی و بادن وورتمبرگ 27 ژانویه 2018 بسته هستند

لینک گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست ایران در دی ماه 1396

گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست ایران در دی ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست ایران در دی ماه 1396 بسته هستند

لینک نقض فاحش حقوق اقوام و ملل ایرانی در دیماه 1396

http://bashariyat.org/?p=11981

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک نقض فاحش حقوق اقوام و ملل ایرانی در دیماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 ژانویه 2018

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8204

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 ژانویه 2018 بسته هستند