بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

 فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 11 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 7 مای 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 7 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 28 آپریل 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار میکند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی:             دکتر زهرا ارزجانی : نقش و مشارکت سازمانها و تشکل های مردمی در توسعه حقوق محیط زیست         … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 12 مارس 2017 ساعت 16:00

bashariyat.org/?p=7115

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: