بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست در 23 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست در 23 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در 14 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در 14 فوریه 2018 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 4 فوریه 2018

http://bashariyat.org/?p=12053

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 4 فوریه 2018 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

http://bashariyat.org/?p=11668

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست را در تاریخ 12 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست را در تاریخ 12 دسامبر بسته هستند

لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر

http://bashariyat.org/?p=10996

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  سخنرانان و موضوع سخنرانی :             نادر زندی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته           مریم مرادی: چالش های عملی مدیریت پسماندها … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10725

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در 5 نوامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اکتبر 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اکتبر 2017 بسته هستند