بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 541

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 450

گزارش مقایسه آماری نقض حقوق بشر در 2 دوره شش ماهه  مشابه (ابتدای تیرماه تا پایان آذر)  دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد 91 و آقای حسن روحانی 92  از آنجا که مخاطب اصلی کانون دفاع از حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 448 نمایندگی اسپانیا

ماده۳اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 447 کمیته زنان

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 445 کمیته روابط عمومی

به صدور حکم اعدام اعتراض کرده و تماشای صحنه اعدام را هم تحریم کنیم • ماده ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. • ماده ی ۵ اعلامیه جهانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 443

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 442

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 444 کمیته اقوام و ملل ایرانی

ماده 3 اعلا میه جهانی حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 437

ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد الف: بهبود روشهای تولیدی، نگهداری و توزیع غذا با استفاده کامل از دانش فنی، علمی، انتشار و اشاعۀ دانش و اصول تغذیه، توسعه و یا اصلاح نظام … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: