بایگانی دسته: اطلاعیه ها

لینک اطلاعیه شماره 961 کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی

http://bashariyat.org/?p=12289

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 961 کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 962 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص نقض حقوق فعالان محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=12256

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 962 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص نقض حقوق فعالان محیط زیست بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 960 نمایندگی اتریش در خصوص نداشتن احساس مسئولیت و وجدان کاری

http://bashariyat.org/?p=12249

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 960 نمایندگی اتریش در خصوص نداشتن احساس مسئولیت و وجدان کاری بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 958 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اختلال در دادرسی و نظام قضائی ایران

http://bashariyat.org/?p=12245

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 958 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اختلال در دادرسی و نظام قضائی ایران بسته هستند

اطلاعیه 962 کمیته دفاع از محیط زیست

 

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 962 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 957 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه

http://bashariyat.org/?p=12196

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 957 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 955 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص

http://bashariyat.org/?p=12045

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 955 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 954 نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن

http://bashariyat.org/?p=12041

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 954 نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 956 نمایندگی اندونزی در خصوص زلزله های مخرب و پرتلفات

http://bashariyat.org/?p=12030

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 956 نمایندگی اندونزی در خصوص زلزله های مخرب و پرتلفات بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 951 کمیته دفاع حقوق جوان و دانشجو باید و نباید ها

http://bashariyat.org/?p=11968

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 951 کمیته دفاع حقوق جوان و دانشجو باید و نباید ها بسته هستند